•  

Kalendár zvozu odpadu

Materská škola

Kontakt: 

Materská škola Šútovce 

Šútovce 112

972 01 Šútovce 

telefón: 0915 963 584

e-mail: materskaskola@sutovce.sk

Riaditeľka MŠ: Silvia Dzinová

Učiteľka MŠ: Bc. Jana Koščelniaková

            Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania

                (predtým odklad povinnej školskej dochádzky)

Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov – ak rodič plánuje (odklad) predĺženie predprimárneho vzdelávania – nahlási riaditeľovi ZŠ pri zápise.

Podľa nového zákona o predĺžení predprimárneho vzdelávania (odklade) rozhoduje riaditeľka MŠ (do 15.6.2021).

Postup:

Rodič predloží riaditeľke MŠ (do 30.5.2021, je možné pre neskorší termín v CPPPaP dohodnúť sa):

https://www.sutovce.sk/files/2021-03-29-105857-informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.pdf

Informovaný súhlas zákonného zástupcu o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

2. Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP),

3. Písomný súhlas pediatra.

Ak nebudú doložené všetky 3 doklady, riaditeľka MŠ ani nezačne konanie, teda nevydá rozhodnutie a dieťa nastupuje do ZŠ.

Je potrebné – kontaktovať CPPPaP– objednať sa, aby mohli vydať potvrdenie

   

Úradné hodiny

Pondelok: 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 15:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár