•  

Kalendár zvozu odpadu

Materská škola

Kontakt: 

Materská škola Šútovce 

Šútovce 112

972 01 Šútovce 

telefón: 0915 963 584

e-mail: materskaskola@sutovce.sk

Riaditeľka MŠ: Silvia Dzinová

Učiteľka MŠ: Bc. Jana Koščelniaková

OZNAM:

Od pondelka 16. marca 2020 do 27.marca 2020(vrátane) bude meterská škola uzavretá na základe nariadenia ústredného krízového štábu.

Prerušenie vyučovania v školách a v školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

PODANIE ŽIADOSTI O PRIJATIE DO MATERSKEJ ŠKOLY

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené. Vzhľadom na to že Materská škola je zatvorená a Obecný úrad je pre verejnosť zatvorený, žiadosti o prijatie deti do materskej školy môžete vhodiť do poštovej schránky Obecného úradu. 

Zápis detí do základných škôl  by sa mal uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, bez osobnej prítomnosti detí.

Oznam - platby v MŠ Šútovce

Vážení rodičia, žiadame Vás aby ste si do odvolania pokial je to možné zrušili Vaše platby: 

  • na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole,
  • výšku príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v zariadení školského stravovania (v školskej jedálni alebo vo výdajnej školskej jedálni),

   

Úradné hodiny

Pondelok: 13:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 15:00 - 18:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár