SlovenskýEnglish

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 sú uverejnené na webovej stránke: www.minv.sk/?volby-prezidentsr

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:

Bc. Ivana Pánisová

sídlo: Šútovce 39, 972 01 Šútovce

tel. č.: 0917 875 116, 046/5455442

email: sekretariat@sutovce.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: sekretariat@sutovce.sk

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: sekretariat@sutovce.sk