SlovenskýEnglish

Referendum

Informácie o referende sú uverejnené na webovej stránke https://www.minv.sk/?referendum

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:

Bc. Ivana Pánisová

sídlo: Šútovce 39, 972 01 Šútovce

tel. č.: 0910 138 275, 0917 875 116, 046/5455442

email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: sekretariat@sutovce.sk