SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov sú uverejnené na webovej stránke:

https://www.minv.sk/?volby_vuc

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:

Bc. Ivana Pánisová

sídlo: Šútovce 39, 972 01 Šútovce
tel. č.: 0917 875 116046/5455442
email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

email: sekretariat@sutovce.sk