SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Názov Popis Dátum
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovananí v peniazoch v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Šútovce Verejná vyhláška 27.12.2023
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie - Verejná vyhláška - 19.12.2023
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach - 15.12.2023
Finančný rozpočet na rok 2024 a návrh finančného rozpočtu na roky 2025,2026 - 7 stĺpcov - 15.12.2023
Finančný rozpočet na rok 2024 a návrh finančného rozpočtu na roky 2025,2026 - 15.12.2023
Schválený rozpočet obce Šútovce na rok 2024 - 15.12.2023
VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za rozvoj - 15.12.2023
VZN č. 3/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné - 15.12.2023
VZN č. 2/2023 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce - 15.12.2023
VZN č. 1/2023 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Šútovce - 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk