SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Názov Popis Dátum
Pozvánka na 11. zasadnutie OZ obce Šútovce dňa 17.06.2024 - 13.06.2024
Výročná a konsolidovaná výročná správa obce Šútovce za rok 2023 - 28.05.2024
Záverečný účet obce Šútovce za rok 2023 - Návrh - 28.05.2024
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Šútovce na II. polrok 2024 - 28.05.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 25.03.2024
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovananí v peniazoch v obvode projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Dolné Šútovce Verejná vyhláška 27.12.2023
Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne pojednávanie - Verejná vyhláška - 19.12.2023
VZN č. 4/2023 o miestnych daniach - 15.12.2023
Finančný rozpočet na rok 2024 a návrh finančného rozpočtu na roky 2025,2026 - 7 stĺpcov - 15.12.2023
Finančný rozpočet na rok 2024 a návrh finančného rozpočtu na roky 2025,2026 - 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk