SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu obce Šútovce na rok 2024-2026 - 26.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2024 - 26.11.2023
Návrh VZN č. 5/2023 o miestnom poplatku za rozvoj - 26.11.2023
Návrh VZN č. 4/2023 o miestnych daniach - 26.11.2023
Návrh VZN č. 3/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 26.11.2023
Návrh VZN č. 2/2022 o nakladaní s odpadmi na území obce Šútovce - 26.11.2023
Generované portálom Uradne.sk