SlovenskýEnglish

Voľby do NR SR

Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 2023 sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?volby-nrsr

Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie:

Bc. Ivana Pánisová

sídlo: Šútovce 39, 972 01 Šútovce

tel. č.: 0917 875 116, 046/5455442

email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

email: sekretariat@sutovce.sk

 

Všetky Informácie pre voľbu poštou sú zverejnené a dostupné na tomto linku: https://www.minv.sk/?nr23-posta