SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí sú uverejnené na webovej stránke https://www.minv.sk/?volby-oso

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Bc. Ivana Pánisová

sídlo: Šútovce 39, 972 01 Šútovce
tel. č.: 0917 875 116, 046/5455442
email: sekretariat@sutovce.sk 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie:

email: sekretariat@sutovce.sk