SlovenskýEnglish

Materská škola

Kontakt: 

Materská škola Šútovce 
Šútovce 112
972 01 Šútovce 

telefón: 0915 963 584
e-mail: materskaskola@sutovce.sk

Riaditeľka MŠ: Silvia Dzinová
Učiteľka MŠ: Bc. Jana Koščelniaková

 

Oznam pre osoy vstupujuce do arealu