SlovenskýEnglish

Kultúra

Plán kultúrno-športových podujatí na rok 2018

Január

 • uvítanie do života obce 
 • detský karneval
 • maškarný ples pre dospelých

Február

 • fašiangový sprievod dedinou

Marec

 • veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Apríl

 • stavanie mája

Máj 

 • deň matiek 

Jún

 • medzinárodný deň detí 
 • čerešňové slávnosti 

Júl

 • výstup na Božke laz spojený so sv. omšou 

August

 • futbalový turnaj 
 • vatra SNP

Október

 • spoločenské posedenie s dôchodcami

December

 • mikuláš 
 • záver roka - silvester