SlovenskýEnglish

DÔLEŽITÝ OZNAM REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA PRIEVIDZA SO SÍDLOM V BOJNICIACH

 05.02.2021

RÚVZ Prievidza so sídlom v Bojniciach prosí občanov, aby počas nasledujúcich dní striktne dodržiavali platné nariadenia a nehľadali možnosti výnimiek vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v regióne a prítomnosť rýchlejšie sa šíriaceho vírusu COVID 19- britská mutácia. Po stabilizácií epidemiologickej sa situácie bude možné povoliť vyučovací proces v školských zariadeniach.


    Zoznam aktualít: