SlovenskýEnglish

Jesenný zber elektroodpadu

 06.10.2020

Vážení spoluobčania, v našej obci sa uskutoční zber nefunkčných elektrospotrebičov: Veľké domáce spotrebiče, malé domáce spotrebiče, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná elektornika osvetľovacie zariadenia okrem žiarivkových trubíc a pod. Môžete ich doniesť pred garáže OÚ od 06.10.2020 do 20.10.2020. Žiadame spoluobčanov aby dodržali termín zberu! Elektrospotrebiče nerozoberajte, môžu obsahovať škodlivý freón. Ďakujeme, že odovzdaním starých nefunkčných elektrospotrebičov prispejete k ochrane životného prostredia.  

Zoznam aktualít: