SlovenskýEnglish

OPATRENIA OBCE ŠÚTOVCE

 16.03.2020

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prijatých opatrení pre zabránenie šírenia koronavírusu platia pre našu obec nasledovné opatrenia:

 • Obecný úrad v Šútovciach bude pre verejnosť od 16. 03. 2020 uzavretý do odvolania.
 • Obecná Knižnica bude pre verejnosť od 16.03.2020 uzavretá do odvolania.
 • Zamestnanci obecného úradu budú naďalej pracovať. Občanov a klientov budú zamestnanci vybavovať iba telefonicky alebo e-mailom.
 • Kontakty:     0905 550 741 – starosta obce, obec@sutovce.sk
                      0917 875 116, 046/54 55 442, 0910 138 275 – zamestnankyňa OcÚ                     
                      sekretariat@sutovce.sk

 • Neodkladné a súrne prípady budú vybavované individuálne po telefonickom dohovore so starostom obce alebo zodpovedným pracovníkom obecného úradu.
 • V prípade dohodnutého termínu bude vstup do obecného úradu umožnený iba osobám, ktoré budú mať ochranné rúško, príp. budú mať ústa a nos zahalené iným vhodným spôsobom.
 • Prosíme občanov, aby s veľkou vážnosťou pristúpili k odporúčaniam:
  • Zdržiavajte sa doma.
  • Nezdržiavajte sa na verejných priestranstvách, iba naozaj v nevyhnutných prípadoch, nevyhnutnú dobu a to s použitím ochranného rúška.
  • Vyhýbajte sa kontaktu s inými ľuďmi.
  • Nenavštevujte sa s rodinou či priateľmi.
  • Nenavštevujte s deťmi detské ihrisko
 • Naďalej platia opatrenia, usmernenia a zákazy, ktoré zverejňujeme priebežne na úradnej tabuli a webovej stránke obce www.sutovce.sk

Pravidelne sledujte webové stránky Úradu verejného zdravotníctva SR: www.uvzsr.sk a Ministerstva zdravotníctva SR: www.health.gov.sk


  Zoznam aktualít: