SlovenskýEnglish

Opatrenia pri zistení a potvrdení vtáčej chrípky

 30.01.2020

Obec Šútovce vyzýva na základe nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza svojich občanov, aby na Obecný úrad v Šútovciach nahlásili počet a názov chovanej hydiny a vtákov do 15. februára 2020.

Z dôvodu zistenia a potvrdenia choroby vtáčej chrípky v ZOO Bojnice, ktorá môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí, Vás žiadame o zodpovedný prístup k nahlasovaniu údajov.

Nahlasovať môžete osobne, telefonicky na t.č. 046/5455442,0917875116,  príp. e-mailom na adresu sekretariat@sutovce.sk


    Zoznam aktualít: