SlovenskýEnglish

Oznam - vývoz komunálneho a separovaného odpadu

 24.03.2020

Vážení spoluobčania, vývoz komunalného odpadu ako aj vývoz separovaného odpadu ostáva nezmenený podľa harmonogramu vývozu. 

Upozorňujeme Vás, že pri separovanom odpade ako sú plasty, kovy a tretrapaky, je potrebné označené vrecia vyložiť pred brány deň pred vývozom alebo max. v deň vývozu do 07:00 hod. Nakoľko nevieme odhadnúť presný čas vývozu. 


Zoznam aktualít: