SlovenskýEnglish

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 09.09.2022

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 12.09.2022  07:30 hod. do 12.09.2022 11:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre tieto miesta a lokality v našej obci v prílohe tohto oznamu. 


Zoznam aktualít: