SlovenskýEnglish

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 10.05.2024

 11.04.2024

 

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 10.05.2024 07:30 hod. do 10.05.2024 12:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre tieto miesta a lokality v našej obci.

SSD


Zoznam aktualít: