SlovenskýEnglish

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 21.09.2020

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene o doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od 20.10.2020 08:00 hod. do 20.10.2020 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská distribučná a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre tieto miesta a lokality v našej obci. 


Zoznam aktualít: