SlovenskýEnglish

Pozvánka verejné stretnutie s občanmi obce

 19.11.2019

          

Pozvánka

Vážení spoluobčania pozývam Vás na verejné stretnutie s občanmi obce,

ktoré sa uskutoční v Kultúrnom dome

vo štvrtok 28.11.2019 o 18.00 hodine

Program:

     1.     Otvorenie.

     2.     Informácie o nakladaní s odpadmi v obci.  

     3.     Informácie o hospodárení obce.

     4.     Rôzne.

     5.     Diskusia.

     6.     Záver                 

   

                                                                                                          Bc. Miroslav Rajčo

                                                                                                              Starosta obce


Zoznam aktualít: