SlovenskýEnglish

REFERENDUM

 18.01.2023

V sobotu 21. januára 2023 sa bude konať Referendum, v ktorom voliči rozhodnú o jednej otázke. Znenie otázky je zverejnené v Rozhodnutí prezidentky SR zo dňa 04. 11. 2022 na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. Referendum sa bude konať už túto sobotu od 7:00 h do 22:00 h v kultúrnom dome v Šútovciach. Voliči po príchode do volebnej miestnosti preukážu svoju totožnosť občianskym preukazom. Voliči, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebudú môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sú zapísaní, môžu požiadať obec svojho trvalého pobytu (najneskôr do piatku 20.01.2023) o vydanie hlasovacieho preukazu.Zoznam aktualít: