SlovenskýEnglish

Sčítanie obyvateľov 2021

 30.03.2021

Vážení obyvatelia, k 30.03.2021 sa nám sčítalo 89,51% obyvateľov našej obce. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí sa už k dnešnému dňu sčítali a zároveň žiadame tých, ktorí ešte tak neurobili, aby si splnili svoju povinnosť a čo najskôr sa sčítali a pomohli sčítať sa aj svojim blízkym na stránke https://www.scitanie.sk/. Ostáva nám už len pár dní na sčítanie...

Urobte aj vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obce ďalších 10 rokov.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky - každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca  t. zn. že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych, nasplnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To znamená, že buď obyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho navštívi doma a sčíta ho.

Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe rozhodnutia vlády zo dňa 20.01.2021, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčastnených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Pre občanov, ktorí sa dokážu elektronicky sčítať sami, platí pôvodný termín, a to od 15.02.2021 do 31.03.2021.


    Zoznam aktualít: