SlovenskýEnglish

Sčítanie obyvateľov 2021

 18.02.2021

Už od pondelka 15. februára 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov aj v našej obci a potrvá až do 31. marca 2021.

Obyvatelia sa sčítajú sami alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste, využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca  t. zn. ,že deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. 

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá bude počas doby sčítania obyvateľov dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

Na prihlásenie do elektronického formulára pre sčítanie obyvateľov máte dve možnosti:

1. prihlásite sa zadaním rodného čísla

2. prihlásite sa prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu

Po prihlásení je potrebné zadať doplnkový údaj, ktorý zvyšuje bezpečnosť prihlásenia:

V prípade otázok kontaktujte obecný úrad:

Kontaktná osoba: Bc. Ivana Pánisová,  046/5455442, 0917 875 116, sekretariat@sutovce.sk

alebo Call centrum na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.


    Zoznam aktualít: