SlovenskýEnglish

ŠTVRTÉ KOLO TESTOVANIA OBYVATEĽSTVA NA PRÍTOMNOSŤ OCHORENIA COVID-19

 18.02.2021

PREČO SME SA ROZHODLI TESTOVAŤ?

Minulý týždeň sme zdieľali závery pracovnej porady ZMO HN, na ktorej sme okrem iného riešili neudržateľnosť systému, v ktorom obce každý týždeň zabezpečujú testovanie obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID-19.

Naša obec je jednou z najmenších v okrese, čo sa spája s ešte náročnejším hodnotením reálnej potreby vykonávania testovania, aby síce bol zabezpečený prístup obyvateľov k potvrdeniam o výsledku testu vyžadovaných vládou SR, ale zároveň sme nevykonávali testovanie na úkor iných potrieb obce a neplytvali našimi materiálnymi a personálnymi kapacitami.

Našou požiadavkou bolo najmä, aby sa navýšila kapacita trvalých mobilných odberových miest (MOM) v okrese tak, aby mal prostredníctvom nich prístup k testu každý, kto to v zmysle platných predpisov potrebuje. To by nám zároveň umožnilo upustiť od pravidelného víkendového testovania.

K dnešnému dňu je v okrese Prievidza otvorených 10 MOM a ďalších niekoľko bude po podpise zmlúv s Ministerstvom zdravotníctva otvorených v nasledujúcich dňoch. V plnej kapacite by tak MOM mohli už čoskoro zabezpečovať testovanie v okrese.

Naďalej stojíme za všetkými výhradami, ktoré máme ako obec k zabezpečovaniu víkendového testovania. Naďalej stojíme v tomto úsilí po boku ostatných obcí v okrese. Nechceme ale, aby naša snaha o prehodnotenie a prenastavenie súčasného systému fungovania testovania potrebného v súvislosti s fungovaním COVID-AUTOMATU bola na ťarchu našim obyvateľom, ktorí naďalej potrebujú test.

KTO BUDE TEST POTREBOVAŤ?

Okres Prievidza zostáva v nadchádzajúcom týždni v III. stupni varovania a potvrdenie o výsledku testu budú občania naďalej potrebovať do práce a na cestu mimo okresu, prípadne za inými službami (pošta, banky a poisťovne, výdajné miesta zásielkovní a e-shopov, očné optiky, servisy telekomunikačnej techniky, bicyklov a motorových vozidiel, čistiarne a opravovne odevov a obuvi a do záhradkárstiev).

Zároveň okresná hygienička RÚVZ Bojnice odporúča postupné otváranie škôl a školských zariadení, pričom rozhodnutie o otvorení je na zriaďovateľoch. Materská škola Šútovce bude v budúcom týždni otvorená, ostatným rodičom odporúčame preveriť si otvorenie škôl a školských zariadení, ktoré ich deti navštevujú, priamo u nich alebo ich zriaďovateľov. Potvrdenie o negatívnom výsledku testu budú potrebovať aj zamestnanci škôl a školských zariadení a rodičia detí, ktoré ich navštevujú.

INFORMÁCIE O TESTOVANÍ

Nakoľko stále počet MOM v okrese výrazne nestúpol a zároveň narástol počet osôb, ktoré v budúcom týždni potrebujú negatívny výsledok testu, aby sa nestalo, že niektorí z Vás by sa z kapacitných dôvodov do pondelka nedostali k potvrdeniu o výsledku testu, obec Šútovce tento víkend zriadi dočasné odberové miesto.

Pripravujeme pre Vás preto už 4. kolo testovania, a to dňa 20. februára 2021 (sobota) v čase od 8:00 do 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Šútovciach.

Prestávka na dezinfekciu priestorov bude v čase 12:00 - 12:45, posledný odber pred prestávkou bude o 11:45.

Všetkých, ktorí využijete služby odberového miesta zabezpečeného našou obcou, Vás prosíme o rešpektovanie pokynov organizátorov a prajeme Vám pevné zdravie.


    Zoznam aktualít: