SlovenskýEnglish

VÝSLEDKY II. KOLO TESTOVANIA

 30.01.2021

V sobotu 30. januára naša obec zabezpečila vykonanie testovania obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktorého sa zúčastnilo spolu 240 osôb a z nich pozitívny výsledok testu malo 5 osôb (miera pozitivity dosiahla 2,08%).

Touto cestou by sme sa opätovne radi úctivo poďakovali všetkým osobám zúčastneným na testovaní, najmä zdravotníčkam a administratívnym pracovníčkam za ich dobre odvedenú prácu a za podporu a pomoc Ozbrojeným silám SR, ktoré do nášho odberného miesta vyslali svojho príslušníka. Vďaka ich úsiliu bol priebeh a organizácia testovania aj tento týždeň bez komplikácií.

Ďakujeme všetkým, ktorí využili služby odberného miesta zabezpečeného našou obcou, za ich trpezlivosť a rešpektovanie pokynov organizátorov a všetkým Vám prajeme pevné zdravie.


Zoznam aktualít: