SlovenskýEnglish

Zmena vývozov zmesového komunálneho odpadu !!!

 04.04.2023

Vážení obyvatelia, nastala zmena vo vývozoch zmesového komunálneho odpadu. Pôvodné vývozy z utorka sa menia na stredy, preto Vám oznamujeme harmonogram nového vývozu do konca roka 2023. 

APRÍL

Termín vývozu ZKO: 12.04.2023, 26.04.2023

MÁJ

Termín vývozu ZKO: 10.05.2023, 24.05.2023

JÚN

Termín vývozu ZKO: 07.06.2023, 21.06.2023

JÚL

Termín vývozu ZKO: 05.07.2023, 19.07.2023

AUGUST

Termín vývozu ZKO: 02.08.2023, 16.08.2023, 30.08.2023

SEPTEMBER

Termín vývozu ZKO: 13.09.2023, 27.09.2023

OKTÓBER

Termín vývozu ZKO: 11.10.2023, 25.10.2023

NOVEMBER:

Termín vývozu ZKO: 08.11.2023, 22.11.2023

DECEMBER: 

Termín vývozu ZKO: 06.12.2023, 20.12.2023

Vývoz triedeného odpadu (plasty, kovy, tetrapaky, papier a sklo) ostáva nezmenené podľa pôvodného harmonogramu vývozu!!!

O prípadných zmenách v ďalších vývozoch Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu, webovej a facebookovej stránky alebo vyvesením na úradných tabuliach obce.       Zoznam aktualít: