SlovenskýEnglish

Zmena vývozov zmesového komunálneho odpadu !!!

 23.09.2022

Vážení obyvatelia,nakoľko od augusta nastala zmena vo vývozoch komunálneho odpadu z dôvodu spájania vývozu s inou obcou, oznamujeme Vám harmonogram vývozu do konca roka 2022. 

OKTÓBER

Termín vývozu ZKO: 10.10.2022, 24.10.2022

NOVEMBER:

Termín vývozu ZKO: 07.11.2022, 21.11.2022

DECEMBER: 

Termín vývozu ZKO: 05.12.2022, 19.12.2022

Vývoz triedeného odpadu (plasty, kovy, tetrapaky, papier a sklo) ostáva nezmenené podľa pôvodného harmonogramu vývozu!!!

V prípade zmien vo vývoze Vás budeme informovať prostredníctvom obecného rozhlasu.  


Zoznam aktualít: