SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 43)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
6/2024 odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku Odb.: Obec Šútovce
Dod.: OZ Pomoc Psíkom
45 €
5/2024 ukončenie zmluvy na odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice alebo útulku Odb.: Obec Šútovce
Dod.: OZ Pomoc Psíkom
0 €
4/2024 zámena pozemkov Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Alžbeta Hrdá
0 €
3/2024 vyhotovenie a overovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
2/2024 poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Odb.: Jednota dôchodcov na Slovensku ZO č. 09 Šútovce
Dod.: Obec Šútovce
350 €
1/2024 poskytovanie služieb v obecnej knižnici Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Marianna Mandúchová
50 €
35/2023 zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu Odb.: Obec Šútovce
Dod.: HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o.
105.60 €
34/2023 čerpanie úveru Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
80 000 €
31/2023 dodávka elektriny do odberných miest Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
226.06 €
30/2023 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022 Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Ing. Marián FAŠKO PhD. audítor SKAU, číslo licencie 242
1 650 €
29/2023 prenájom bytu č. 14 Odb.: Filip Adámik
Dod.: Obec Šútovce
165.40 €
28/2023 prenájom bytu č. 13 Odb.: Denisa Hrdá
Dod.: Obec Šútovce
240.45 €
27/2023 zhotovenie webovej stránky Odb.: Obec Šútovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
26/2023-1 Realizácia aktivít projektu - Riešenie migračných výziev v obci Šútovce Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23 400 €
26/2023 Realizácia aktivít projektu - Riešenie migračných výziev v obci Šútovce Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
23 400 €
25/2023 Oprava asfaltového povrchu miestnych komunikácii Odb.: Obec Šútovce
Dod.: OBECNÝ PODNIK ŠÚTOVCE s.r.o.
16 236 €
24/2023 ,,Zber, likvidácia a zneškodnenie odpadov v obci Šútovce. Odb.: Obec Šútovce
Dod.: HATER-HANDLOVÁ spol. s.r.o.
96 €
23/2023 Dodatok č. 1 k dohode č. 22/12/010/41 Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
0 €
22/2023 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 351521-2023 Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
0 €
21/2023 poskytnutie úveru Odb.: Obec Šútovce
Dod.: Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
80 000 €
Generované portálom Uradne.sk