SlovenskýEnglish

Oznam - Vývoz komunálneho odpadu

 16.06.2020

Vážení spoluobčania 17.6. 2020  t.j. zajtra bude prebiehať vývoz tuhého komunálneho odpadu, preto Vás žiadame aby ste kuka nádoby na TKO vyložili na prístupné miesto do 8.00 hod, do kedy bude prebiehať zaznamenávanie a označovanie nádob TKO. Nádoby, ktoré nebudú včas vyložené, následne zaznamenané a označené, nebudú vyvezené. Preto upozorňujeme na dodržiavanie času vyloženia nádob na TKO.   


Zoznam aktualít: