SlovenskýEnglish

Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu

 06.03.2019


Názov obce:     Obec Šútovce

Zastúpená:       Bc. Miroslavom Rajčom 

Adresa:             Šútovce 39, 972 01 Šútovce

IČO:                  00318507

Tel. číslo:          046/5455442, 0917 875 116

Email:              obec@sutovce.sk, sekretariat@sutovce.sk

Vyplnil:             Bc. Miroslav Rajčo

                        Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018:                              35,68%

                       Sadzba poplatku pre rok 2019 za uloženie zmesového, 

                       komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu

                       (20 03 07) na skládku odpadov v euro. t-1.                                                       8,00 €

                       (platná od 1.3.2019 do 29.02.2020)

V Šútovciach 

dňa 22.02.2019


1 2 >