SlovenskýEnglish

O knižici

 11.10.2021

Charakter knižnice: Obecná knižnica
Sídlo knižnice: v priestoroch budovy Obecného úradu č. 39 Šútovce
Počet obyvateľov obce – k 30.9.2021: 457 

Meno pracovníčky v knižnici: Marianna Mandúchová
Číslo telefónu, e-mail pracovníčky: 0908741454, manduchovam@gmail.com

Výpožičný čas:
☺ Každú stredu od 16.00 hod. do 18.00 hod
☺ Po vzájomnej dohode s pracovníčkou v knižnici
a pri záujme zo strany čitateľov je možnosť dohody
o prevádzkovom čase v iný deň

Počet kníh v knižnici je viac ako 3600 ks.
V knižnici je dostupné pripojenie na internet.
Oficiálna stránka obce Šútovce: www. sutovce. Sk

Aktívny používatelia: 21

Šútovská knižnica je:
☺ verejná knižnica ☺

Šútovská knižnica sa snaží:
☺- čitateľom zabezpečiť hľadané informácie
☺ - poskytnúť možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času
☺ - pomôcť pri štúdiu

Šútovská knižnica je tu:
☺ - pre deti
☺ - pre mládež
☺ - pre dospelých

Okrem výpožičky knižných titulov pre deti a mládež je možnosť zahrať si aj spoločenské hry, ktoré sú v knižnici. Pre pohodu na čítanie sú k dispozícii aj periodiká – tlač.

Krátka história knižnice:
Prvý záznam v evidencii výpožičky kníh je zapísaný z roku 1965. Knižničný fond mal 1120 ks.
Umiestnená bola v budove bývalého miestneho národného výboru, terajšej budovy kultúrneho domu.
Celkom sa priestorovo sťahovala šesťkrát. Naposledy v roku 2012.
V knižnici sa vystriedalo viacero pracovníčok: Jana Adámiková, Vilma Farkašová, Marta Hudecová,
Ľubica Šimková, Miroslava Píšová , Marianna Mandúchová.