SlovenskýEnglish

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 11.11.2018

Vážení spoluobčania, v nasledujúcej štatistike uvádzame výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018.

Počet voličov zapísaných v zozname voličov .................................  359

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ................................ 217

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku .............................................. 217

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

starostu obce ................................................................................. 212

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku: 

1. Miroslav Rajčo, Bc., nezávislý kandidát ....... 177 platných hlasov

2. Peter Štrbák, nezávislý kandidát .................... 35 platných hlasov

Za starostu obce bol zvolený: Miroslav Rajčo, Bc., nezávislý kandidát. 

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby 

do obecného zastupiteľstva ........................................................... 212

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť .............................................. 5

Počet poslancov, ktorý boli zvolení ................................................ 5

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov: 

1. Dana Sucháňová, nezávislá kandidátka ......... 143 platných hlasov

2. Viktor Pekár, Ing., nezávislý kandidát ............. 140 platných hlasov

3. Imrich Barczi, nezávislý kandidát ................... 133 platných hlasov

4. Mariana Mandúchová, nezávislá kandidátka . 133 platných hlasov

5. Jarmila Považanová, nezávislá kandidátka ... 107 platných hlasov 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa počtu získaných hlasov: 

1. Marián Hrdý, nezávislý kandidát ..................... 99 platných hlasov

2. Vladimír Oscitý, nezávislý kandidát ................ 85 platných hlasov

3. Ján Knapík, DOMA DOBRE ........................... 66 platných hlasov

Za správnosť: Michaela Rajčová, predsedníčka miestnej volebnej komisie a členovia miestnej volebnej komisie. 


1 2 >